Klauzula informacyjna

  

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest placówka doskonalenia nauczycieli działająca pod nazwą Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą przy ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn, działająca na podstawie uchwały Nr XXXII/565/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (z poźniejszymi zmianami), numer NIP 7393166987, numer REGON 510997725

Kontakt do Administratora danych osobowych

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie dane przetwarzamy?

Państwa imię, nazwisko, e-mail, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy, stanowisko, miejscowość i adresy IP z których dokonano zapisu na formę doskonalenia.

Cel przetwarzania danych

Dane Państwa przetwarzamy w związku z wykonywaniem naszej statutowej działalności w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045),(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001045/O/D20191045.pdf), tj. organizacją form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wystawiania zaświadczeń o uczestnictwie w tych formach.

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu dokonania zgłoszenia na formę doskonalenia zawodowego za pośrednictwem formularza internetowego oraz otrzymywania informacji o ofertach szkoleń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres do zakończenia formy szkolenia (data i miejsce urodzenia) oraz do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu - udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji oraz bazy danych. Ponadto wgląd do Państwa danych mogą mieć upoważnione organy kontrolne RP.